Podmínky promo akce “Winter Cashback“

 1. PROMOVANÉ PRODUKTY, DOBA TRVÁNÍ AKCE A ÚČASTNÍCI
  1. Promo akce "Winter Cashback" se vztahuje pouze na produkty (produktová složení produktů HP nebo Lenovo s předinstalovaným operačním systémem Microsoft Windows 10 PRO za nezbytného předpokladu souběžného zakoupení Microsoft Office pro domácnosti a podnikatele ke každému jednomu produktu – tzv. bundle, dále jen "Promovaný produkt") uvedené v seznamu produktů na www.wintercashback.cz, zakoupené u autorizovaných distributorů Microsoft, HP a LENOVO v České republice nebo Slovenské republice a to v době od 1. 11. 2019 do  31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob, dle toho, co nastane dříve (dále jen "Promo období").
  2. Promovaný produkt musí být zakoupený u autorizovaných distributorů HP, Lenovo a Microsoft v České republice a Slovenské republice a to v době od 1. 11. 2019  –  31. 12. 2019 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB, DLE TOHO, CO NASTANE DŘÍVE (dále jen "Promo období").
   1. Autorizovanými distributory se rozumí: AT Computers a.s., SWS a. s., Tech Data Distribution s.r.o., eD system a.s., AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o., ASBIS SK spol. s r.o., AT Computers a.s., eD´system Slovakia, s.r.o.
  3. Všichni účastníci musí být obchodní partneři HP a/nebo Lenovo a Microsoft – tedy právnické nebo fyzické subjekty (IČO) s místem podnikání v České republice nebo Slovenské republice.
  4. U všech Účastníků se předpokládá, že četli tyto podmínky, souhlasí s nimi a jsou jimi vázáni.
  5. Veškeré Promované produkty musí být nové a musí se jednat o originální produkty HP nebo Lenovo a Microsoft zakoupené bezvýhradně v definovaném produktovém složení a bezvýhradně u autorizovaných distributorů uvedených výše v bodě 1.2.. Všechny jiné produkty, produkty zakoupené u jiných než výše uvedených distributorů a jiní dodavatelé jsou z této akce vyloučeni.
  6. V případě, že Microsoft Office bude zakoupen a dodán v ESD formě (ELECTRONIC SOFTWARE LICENCE - elektronická licence), tedy na samostatné faktuře, pro registraci nároku je nutné doložit obě faktury:
   • fakturu za nákup produktu HP nebo Lenovo s operačním systémem Windows 10 Pro
   • fakturu za nákup Microsoft Office v EDS formě
   Obě faktury musí být vystaveny v rozmezí pěti pracovních dnů a musí být vystaveny stejným distributorem. Při registraci nároku musí být tyto faktury nahrány v jednom souboru (zip) tak, aby Organizátor měl jasnou indikaci, že spolu souvisí.
  7. Z účasti na akci (jako Účastníci) jsou vyloučeny následující retailové řetězce; Česká republika: Alza.cz a.s., Comfor Stores a.s., CZC.cz s.r.o., DATART INTERNATIONAL,a.s., Electro World s.r.o., Expert spol.s.r.o., FAST ČR, a. s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., JRC CZECH a.s., T.S.Bohemia a.s.. Slovenská republika: Alza SK s.r.o., Datacomp s. r. o., Nay a.s., O2 s.r.o., SHARK.SK j. s. a., Slovak Telekom, a. s., AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. a Voyett, spol s.r.o.
 2. JAK SE ZAPOJIT DO AKCE
  1. Pro účast v akci je třeba zakoupit Promovaný produkt v České republice nebo Slovenské republice od vybraného distributora (viz bod 1.2.), a to v průběhu Promo období, tedy v období od 1. 11. 2019  –  31. 12. 2019.
  2. Současně je třeba podat prostřednictvím webových stránek akce www.wintercashback.cz platný nárok na vyplacení cashback a to nejpozději do půlnoci 10. 1. 2020.
  3. Nárok na vyplacení cashback je třeba podat prostřednictvím úplného a správně vyplněného webového formuláře pro podání nároku. Nezbytnou podmínkou je přiložení scanu účetního dokladu (faktura od distributora). Účastník následně obdrží email s potvrzením o přijetí jeho nároku.
  4. Akce platí do vyprodání zásob Promovaných produktů. Společnost BeChannel s.r.o. jako organizátor akce “WINTER CASHBACK“ (dále jen “Organizátor“) nezodpovídá za stav, kdy distributoři nebudou schopni uspokojit objednávky Promovaných produktů v rámci Promo období.
  5. Organizátor nebude zpracovávat žádné nároky přijaté po datu uzávěrky, tedy po půlnoci 10. 1. 2020. Taktéž nebude zpracovávat žádné nároky, které uzná za nedostatečně nebo nečitelně vyplněné. Organizátor nezodpovídá za žádné opožděné přijetí nároku a neúspěšný příjem nároku.
  6. Lze vznést pouze jeden nárok na jeden Promovaný produkt. Maximální počet nároků na Promovaný produkt je omezen na 20ks Promovaných produktů za jeden kalendářní měsíc na jednoho Účastníka (IČO). Promované produkty vrácené (bez prodlení) distributorovi (ať již z důvodu odstoupení od smlouvy nebo reklamace) nebudou platné pro Promo akci a Účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla Promo akce. Pokud Organizátor zjistí takovéto zneužití, může proti těmto Účastníkům případně podniknout právní kroky.
 3. ZPĚTNÝ BONUS
  1. Účastníci získají zpětný bonus (cashback) ve výši stanovené pro Promované produkty, tedy 1.000 Kč za 1ks Promovaného produktu v případě, že má Účastník působnost (IČO) v České republice nebo 40 EUR za 1ks Promovaného produktu v případě, že má Účastník působnost (IČO) ve Slovenské republice.
  2. Pro každého Účastníka (IČO) je stanoven maximální počet nároků ve výši 20ks za kalendářní měsíc, tedy každý Účastník může nárokovat zpětný bonus (cashback) za maximálně 20 ks Promovaných produktů za kalendářní měsíc bez ohledu na počet faktur – tedy na jedné faktuře může být více kusů Promovaných produktů. Pokud by na jedné faktuře bylo více než 20ks Promovaných produktů, bude na jejím základě vyplaceno maximálně 20ks zpětných bonusů (maximální cashback ve výši 20.000 Kč nebo 800 EUR).
  3. Po přijetí a potvrzení nároku Účastníka zajistí Organizátor výplatu schválených peněz (cashback) a to na základě výzvy Účastníkovi k vystavení faktury na Organizátora (společnost BeChannel s.r.o.). Výzva k vystavení faktury s uvedením výše nároku bude Organizátorem Účastníkovi doručena e-mailem nejpozději do 14 kalendářních dnů po ukončení kalendářního měsíce. Výplata schválených peněz proběhne jednou za měsíc, po ukončení kalendářního měsíce a to nejpozději 14 dní po obdržení faktury.
  4. Měnou pro fakturaci je česká koruna (Kč) pro Účastníky z České republiky a euro (EUR) pro Účastníky ze Slovenské republiky.
  5. Peníze (cashback) budou oproti platným nárokům zasílány bezvýhradně na základě faktury vystavené Účastníkem na základě písemných instrukcí (e-mail) Organizátora. Peníze nebudou vypláceny hotově ani šekem.
 4. PROMOTÉR/ ORGANIZÁTOR AKCE
  1. Promotérem/organizátorem akce je společnost BeChannel s.r.o. (Organizátor).
 5. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. V maximálním možném rozsahu dle zákona nenese Organizátor zodpovědnost za žádné přímé či nepřímé ztráty, škody či zranění jakékoliv povahy, které Účastník utrpí v souvislosti se svou účastí v této akci.
  2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo změnit tuto akci, aniž by z toho pro něj vyplývaly jakékoliv závazky.
  3. Organizátor si vyhrazuje právo prověřit jakýkoliv nárok ohledně souladu s těmito podmínkami a vyžádat si dodatečné informace a dokumenty. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit jakýkoliv nárok či Účastníka z akce, pokud nabude oprávněného podezření, že došlo k jakémukoliv pokusu o zneužití akce. Veškerá rozhodnutí Organizátora ohledně této akce jsou konečná a nebudou o nich vedena žádná jednání.
 6. DATA
  1. Správcem všech osobních dat zaslaných Účastníky v rámci této akce Organizátor. Veškerá tato data budou zpracována Organizátorem a to výhradně za účelem této akce a/nebo pro marketingové účely, což může zahrnovat i poskytnutí těchto dat třetím stranám za účelem jejich zpracování pro tuto akci v souladu s tuzemským právním řádem.
  2. Pokud si některý Účastník nebude přát, aby byly jeho osobní informace použity k marketingovým účelům, nebo si nebude přát, aby ho Organizátor následně kontaktoval s podobnými nabídkami, je třeba, aby označil (zaškrtl) příslušné pole na formuláři podání nároku.
Registrovat nákup